ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 2-2017

[ Σύλλογος | 2017-01-27 ]

Συνάδελφοι,
Σας γνωρίζουμε ότι, σε συνέχεια της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης 14-12-2016, στις 23/1/2017 ολοκληρώθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες τροποποίησης του καταστατικού του Συλλόγου μας, από το Πρωτοδικείο Αθηνών το οποίο και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συλλόγου, www.sylagras.gr .

αναλυτικά...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 18-2016

[ Σύλλογος | 2016-08-12 ]

Ν. Σμύρνη 11-8-2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 18-2016
Συνάδελφοι,
Την 1η Αυγούστου 2016 μια ιστορική διαδρομή 36 χρόνων της Αγροτικής Ασφαλιστικής στην ασφαλιστική αγορά και τεράστιας προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο, επαναπροσδιορίστηκε, με την πώληση του 100% των μετοχών από την τράπεζα Πειραιώς στην ERGO International AG.
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1980 σαν θυγατρική της ΑΤΕ και των Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών και μέχρι σήμερα προσέφερε προς τους πελάτες, τους συνεργάτες, τους εκάστοτε μετόχους, την πολιτεία, το κοινωνικό σύνολο αλλά και τους εργαζόμενους, ένα τεράστιο θετικό έργο.
Στη διαδρομή αυτή άντεξε και ξεπέρασε λάθη και παραλείψεις πολλών, ξεπέρασε ακόμα και τη διαδικασία της πώλησης του 2008 χάριν των προσπαθειών κυρίως των ανθρώπων της αλλά και της οικονομικής της ευρωστίας που είχε και έχει ακόμα.

αναλυτικά...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 10-2014

[ Σύλλογος | 2014-06-17 ]

Συνάδελφοι,
Οι εξελίξεις αυτές, το πλήρωμα του χρόνου, ο τρόπος που ο μέτοχος αντιμετωπίζει το περιουσιακό του στοιχείο, τους ανθρώπους της εταιρίας, εταιρικό & ελεύθερο δίκτυο τους εργαζόμενους, μας οδηγούν σε μια αναγκαία δημόσια τοποθέτηση προς κάθε κατεύθυνση.
Αυτή η εταιρία, εκ των αποτελεσμάτων της και της συνολικής προσφοράς προς το κοινωνικό σύνολο, τους πελάτες, τους συνεργάτες και την πολιτεία, έχει προσφέρει ένα τεράστιο θετικό έργο προς όλους. . Επωμίσθηκε ευθύνες άλλων κι άντεξε χάρις της αγάπης και της προσφοράς των ανθρώπων της. Αντέχει και υπάρχει, για πόσο ακόμα; παρά το πρωτοφανές γεγονός να είναι σε διαδικασίες πώλησης για σχεδόν δύο χρόνια.

αναλυτικά...